giá cửa gỗ công nghiệp hdf

1.850.000

 

Cánh cửa: Chiều cao cánh tối đa là 2140mm; dày 40 ± 2mm; khung bao 40 x 110mm.